Ápolási díj

A Családi Tudakozó wikiből

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú személy részére biztosított anyagi hozzájárulás. További részletes információk és tudnivalók olvashatók itt az ápolási díjjal kapcsolatosan.

2014. január 1-jétől bevezetésre került a kiemelt ápolási díj, mely a legsúlyosabb egészségi állapotú hozzátartozóikat gondozók számára állapítható meg. Az ellátásra jogosult az a személy, aki olyan hozzátartozót ápol, aki jelentősen egészségkárosodott, és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes. Jogosult lehet a kiemelt ápolási díjra annak a folyamatos gondozást- ápolást igénylő súlyosan fogyatékos, tartósan beteg gyermeknek a hozzátartozója is, akire tekintettel a háztartás magasabb összegű családi pótlékban részesül, és a betegség megfelel a miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek. Ebben az esetben a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló szakorvosnak a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló 82/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján kiállított igazolása szükséges.

18. életévét betöltött megváltozott munkaképességű személy esetén a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakértői bizottságának szakhatósági állásfoglalása szükséges.

Abban az esetben, ha az ápolásra-gondozásra szoruló személyre tekintettel a kiemelt ápolási díj folyósítása iránti kérelmet benyújtó személy már az ápolási díj más formájában részesül, azt az új ellátás megállapításáig folyósítják.

A kiemelt ápolási díj iránt kérelmet az ápolást végző személy lakóhelye szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani. A kérelmet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, amely innen letölthető. A kiemelt ápolási díj igényléséhez még szükséges lehet az itt elérhető nyomtatvány használata is.

Személyes eszközök